spts_logga

Stort tack till stps  
sponsorer heldagstävlingar
2017-05-13

lilla elitloppstestet kat A

Vinnare! Emmeros Imponera Kusk: Legl-Bååth Isabella (Hyttring Inga-Lill)
Vinnare! Emmeros Imponera Kusk: Legl-Bååth Isabella (Hyttring Inga-Lill)

Mini elitloppstestet kat B

Vinnare! Thyra Tyrann Kusk: Åkerlund Matilda (Hedström Mikael)